พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณศูนย์เรียนรู้ ฯ โคกหนองนา พช.ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นายเอกพจน์ ไหมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลบันนังสาเรง พร้อมด้วยเกษตรตำบล ลงพื้นสำรวจความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนองนา พช.ตำบลบันนังสาเรง จำนวน 5 แปลง จากการสำรวจพบว่า มีน้ำท่วมขังบริเวณจำนวน 3 แปลง เป็นเวลาหลายวันทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อหลุดหายไปจำนวนมาก และพืชสวนทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เช่น ต้นทุเรียน ต้นสับปะรด ต้นกระท่อม ฯ

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 6 times, 1 visits today)