พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ แปลงโคกหนองนา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวเปรมวดี แก้วมณี พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลท่าสาป พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นสำรวจความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย แปลงโคกหนองนาขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงนายรอเซ๊ะ วาสารี หมู่ 1 และ แปลงนายดานียา เจ๊ะสนิ ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จากการสำรวจพบว่า มีน้ำท่วมขังบริเวณแปลงโคกหนองนาเป็นเวลาหลายวันทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อหลุดหาย และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายบางส่วน และมีหญ้าขึ้นปกคลุมจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้น้ำยังไม่แห้งจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงแปลงโคกหนองนาได้อย่างเต็มที่

(Visited 1 times, 1 visits today)