พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางรัชนี ทิมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุม ศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมทำงานกับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา และประธานชุมชนทุกชุมชน มาร่วมนำเสนอปัญหา แนวทางการทำงาน การประสานงาน เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในการประชุม

(Visited 2 times, 1 visits today)