พช.เมืองยะลา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลยุโป

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลยุโป โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลยุโป ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงสวยงามขนาดเล็ก มหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโยโป และการแสดงสินค้าจากร้านค้าในท้องถิ่น โดยมี ส่วนราชการ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยุโป นายกเทศมนตรีตำบลยุโป คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบล เจ้าหน้าที่ปกครองประตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 6 times, 1 visits today)