พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตำบลลำพะยา

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ณ หมู่ที่ 4 บ้านทำเนียบ หมู่ 6 บ้านทองล้น ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ วิรัชต์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา นางสาวสุพรพิศ ใจแข็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มปลาทูเค็ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน ทางกลุ่มไม่ได้ชำระหนี้อย่างต่อเนื่องตามสัญญา

ทั้งนี้ ได้แนะนำกลุ่มและเน้นย้ำกลุ่มให้ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด

(Visited 2 times, 1 visits today)