พช.เมืองยะลา ลงพื้นเยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับอำเภอ

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านกะตุปะ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นายเอกพจน์ ไหมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลบันนังสาเรง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ บัณฑิตอาสา ลงพื้นเยี่ยมเยือนกลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับอำเภอเมืองยะลา กลุ่ม KOPI BAAN KATUPA กาแฟโบราณ ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลบันนังสาเรง ซึ่งสามารถนำวัตถุดิบในพื้นที่ มีการปลูกต้นกาแฟและนำมาแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเอกลักษณ์ประจำถิ่นและกรรมวิธีการแปรรูปที่สืบทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น กล่าวคือการใช้ Soft Power เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนทำเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ชื่อผลิตภัณฑ์ KOPI BAAN KATUPA กาแฟโบราณ
โทร.0980824299

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 3 times, 1 visits today)