พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกตะไคร้หอม)

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.ณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ 50 พรรษา บ้านไบก์หมู่ที่ 5 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุพรพิศ ใจแข็ง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบุดี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกตะไคร้หอม) มีการขยายพื้นที่การปลูกตะไคร้หอมในพื้นที่รอบๆบริเวณ รร.และหมู่บ้าน รวมถึงขยายผลไปหมู่บ้านอื่นๆ โดยมีกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกและสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถจัดตั้งกลุ่มลงทะเบียน OTOP ต่อไป

(Visited 4 times, 1 visits today)