พช.เมืองยะลา มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ม.2 บ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวเปรมวดี แก้วมณี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าสาป ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาครัวเรือนเด็กยากจน กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,500 บาท ให้แก่เด็กหญิงนูรฮาซีฟา สาแม บ้านเลขที่ 40/2 ม.2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาซื้ออุปกรณ์การเรียนและของใช้ที่จำเป็นต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)