พช.เมืองยะลา ติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.

ณ ร้านขายอาหารตามสั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มร้านขายอาหารตามสั่ง หนี้ค้างชำระ ปี 2556 ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านจาหนัน ตำบลพร่อน ซึ่งมีสมาชิกร่วมกู้เงิน จำนวน 2 คน เพื่อพูดคุยนัดหมายให้เข้ามารับสภาพหนี้ พร้อมแบ่งชำระหนี้เฉพาะส่วนของตนเอง เพื่อสามารถส่งชำระหนี้คืนกองทุนพัฒนาบาทสตรีได้ โดยนัดหมายให้เข้ามาพูดคุยอีกครั้งที่ทำการ สนง.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 3 times, 1 visits today)