พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยุโป ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยุโป ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

 

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพร่อน/ยุโป ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยุโป ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยุโป กำนันตำบลยุโป เจ้าหน้าที่ปกครอง หน่วยกำลังในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ผอ.รพ.สต ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กศน. บัณฑิตอาสาฯ อสม. และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมได้มีข้อราชการแจ้ง ดังนี้

1. ความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมบ้านให้ครัวเรือนจากจนตกเกณฑ์ TPMAP

2.ความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ในตำบลยุโป จำนวน 30 กิจกรรม

3.การขับเคลื่อนอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์อำเภอเมืองยะลา จาโปตาแงแก้จนคนเมืองยะลา โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP)

4.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป ได้รับรางวัลคุณธรรมอาวอร์ด 2564 ของหน่วยงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม

5.การรับสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง

6.การสะท้อนปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ตำบลยุโป และแนวทางการหาทางออกร่วมกัน

7.การประชุมสรุปผลการคัดเลือกเส้นทางทำถนนเลี่ยงเมืองยะลาฝั่งตะวันออก ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ รร.ปาร์ควิวยะลา

(Visited 15 times, 1 visits today)