พช.เมืองยะลา ประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

พช.เมืองยะลา ประชุมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา และนักศึกษาฝึกงาน ประชุมประจำเดือน กันยายน 2565
เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมพัฒนาชุมชนในรอบที่ผ่านมา

(Visited 9 times, 1 visits today)