พช.เมืองยะลา ร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.ณ มัสยิดนูรุลฮูดาปายอ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นายเอกพจน์ ไหมแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กะลา ขนมจากกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น

โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา มอบหมาย นายยืนยง คิดถูก ปลัดอำเภอหัวกลุ่มงานความมั่นคง เป็นประธาน พร้อมพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลท่าสาป

(Visited 9 times, 1 visits today)