พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุน กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน วิวเชิงเขา

 

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านบันนังลูวา หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นายเอกพจน์ ไหมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหน้าถ้ำ ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุน กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบันนังลูวา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับงบอุดหนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปี ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้า และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า เป็นสินค้าสินค้าชนิดใหม่ของทางกลุ่มอีกด้วย ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีและนำขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP เป็นลำดับต่อไป
อีกทั้งยังเยี่ยมชมพบปะผู้นำชุมชนและกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวชุมชน วิวเชิงเขา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมและมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ขบวนรถไฟนำเที่ยว การปั่นเรือชมวิว ถ้ำเสือ ฯ ซึ่งเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนบันนังลูวาอีกด้วย

(Visited 19 times, 1 visits today)