พช.เมืองยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมวอร์รูม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)

ในการนี้ นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว โดยมีกลุ่มสตรีที่สนใจเข้าร่วมขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 3 กลุ่ม คือ
1. บ้านคนหัวเห็ด ตำบลหน้าถ้ำ
2. ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญและตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตำบลสะเตง
3.นูนูเสื้อผ้าออนไลน์มือสอง ตำบลบันนังสาเรง

(Visited 8 times, 1 visits today)