พช.เมืองยะลา มอบวัสดุอุปกรณ์หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวังกระ

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 65 เวลา 15:30 น. ณ หมู่4 บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากรประจำตำบลตาเซะ พร้อมด้วย นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มอบวัสดุอุปกรณ์หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวังกระ โดยมีนายสุริยา ต่วนกือจิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเริ่มค้นกองทุนแม่ฯ และมีความมุ่งหวังอย่างมากว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังกระจะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลตาเซะได้อย่างมาก

(Visited 9 times, 1 visits today)