พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็นให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP อำเภอเมืองยะลา

 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 65 เวลา 15:00 น. ณ หมู่5 บ้านทุ่งยอ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากรประจำตำบลตาเซะ พร้อมด้วย นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตำบลตาเซะ มอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็นให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ได้แก่ครัวเรือน นางสงวน หนูแก้ว หมู่ที่5 บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(Visited 6 times, 1 visits today)