พช.เมืองยะลา จัดประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลตาเซะ

 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 65 เวลา 13:30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่3 บ้านตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากรประจำตำบลตาเซะ พร้อมด้วย นางสาวนาบีละห์ ดอเฮง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลตาเซะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคัดเลือกคณะกรรมการ ที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แจ้งรายละเอียดการเปิดบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการประชุม ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของกรมการพัฒนาชุมชน
2.ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มฯ
3.การทำความเข้าใจระเบียบของกลุ่มฯ
4.คุณธรรม 5 ประการของกลุ่มออมทรัพย์
5.แต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารกลุ่ม

(Visited 1 times, 1 visits today)