พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” ณ ห้องประชุมอเมซอน อำเภอเมืองยะลา

 

วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม อเมซอน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” ร่วมกับปลัดอาวุโส และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการตำบลทุกตำบล โดยมี..นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา เป็นประธานการประชุม ในการสร้าง การรับรู้ การวางแผน และแนวทางในการขับเคลื่อน โดยได้กำชับให้ปลัดอำเภอเห็นถึงความสำคัญของการเข้าอบรม การสร้างทีมงาน การสร้างองคาพยพ องค์กรเครือข่ายที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนโครงการ “จาโปตาแง แก้จน คนเมืองยะลา” ที่เป็นโครงการ 1 ใน 18 อำเภอนำร่องของกระทรวงมหาดไทยเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่กลุ่มเป้าหมายของอำเภอเมืองยะลา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปัญญา น่วมประวัติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา มาร่วมให้ข้อคิด กระตุ้น สร้างพลังการขับเคลื่อนให้แก่ปลัดอำเภอที่มาร่วมประชุมในวันนี้

(Visited 14 times, 1 visits today)