พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บึงบาโด หมู่ที่ ๓ บ้านบาโด ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล อาทิ ปล่อยปลา ทาสีสะพาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนสองข้างทางสายเลียบบ้านบึงบาโด ณ บึงบาโด หมู่ที่ ๓ บ้านบาโด ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในการนี้ นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(Visited 15 times, 1 visits today)