พช.เมืองยะลา ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมความสำพันธ์ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานฯ เปิดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยกำลังในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล 6 คน และกีฬาพื้นบ้าน วิ่งกระสอบ วิ่งผลัดเสียบ และตีกอล์ฟมะเขือยาว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ระหว่างฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยกำลังในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา นายยืนยง คิดถูก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน บัณฑิตอาสาฯ ร่วมพิธีเปิดฯ และร่วมกิจกรรม ณ สนามฟุตบอลยะลาสเตเดียม พรุบาโกย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)