พช.เมืองยะลาร่วมกิจกรรม “๙๙ ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ”

 

วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม “๙๙ ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ” มี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการต่างเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชั้น ๑ และห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 8 times, 1 visits today)