พช.เมืองยะลา จัดประชุมประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองยะลา

 
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและการดำเนินการโครงการต่างๆ ดังนี้
1.การติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP
2.การติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเพิ่มกลุ่มองค์กรสตรี ปี 2565
5.โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สตรีเมืองยะลา ครั้งที่ 3/2565 (งบอุดหนุน)
6.โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐเพิ่มมากขึ้น

(Visited 6 times, 1 visits today)