พช.เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้าน บันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ บ้านบันนังบูโย หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านบันนังบูโย โดยมีการทำหนังสือรับสภาพหนี้ครบทั้ง 31 ราย และเก็บหนี้คงค้างครั้งแรกได้ จำนวน 6,400 บาท มีลูกหนี้ปิดยอดหนี้คงค้างจำนวน 2 ราย

(Visited 14 times, 1 visits today)