พช.เมืองยะลา ประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และภารกิจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาได้รับทราบ และถือปฏิบัติ

(Visited 9 times, 1 visits today)