พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลบุดี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวอาซูรา เจ๊ะอูมา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบุดีเข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลบุดี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และนำเสนอปัญหาในพื้นที่ ดำเนินการแก้ไขให้เกิดความสันติสุข โดยมี นายกเทศบาลตำบลบุดี ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบุดี เจ้าหน้าที่ปกครอง หน่วยกำลังในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ผอ.รพ.สต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กศน. บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสาฯ อสม. และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประประชุม

(Visited 14 times, 1 visits today)