พช.เมืองยะลา จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในโครงการ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์

 

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางรัชนี ทิมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเตงนอก พร้อมด้วยนางสาวฮุสนา ฟองละมุน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคัดเลือกคณะกรรมการ ที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แจ้งรายละเอียดการเปิดบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังกล่าว โดยมี นายภูวนัย มะดอลอ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเปาะยานิ เป็นประธาน ในการประชุม
ทั้งนี้ ในการประชุม ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของกรมการพัฒนาชุมชน
2.ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มฯ
3.การทำความเข้าใจระเบียบของกลุ่มฯ
4.คุณธรรม 5 ประการของกลุ่มออมทรัพย์
5.กำหนดวันประชุมใหญ่ เพื่อรับสมัครสมาชิกและเก็บเงินออมทรัพย์ครั้งแรก ของกลุ่ม ในเดือนถัดไป
ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านเปาะยานิ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 6 times, 1 visits today)