พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการร่วมงานสมโภชหลักเมืองและกาชาดจังหวัดยะลา

 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมประชุมคณะทำงานหลักเมืองและกาชาดจังหวัดยะลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดริ้วขบวนวัฒนธรรม ริ้วขบวนวิถีพอเพียง และริ้วขบวนผ้าไทย โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา เป็นประธานในที่ประชุม นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายยืนยง คิดถูก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวอร์รูม ชั้น 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 14 times, 1 visits today)