พช.เมืองยะลา ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดคลองทรายใน ตำบลยุโป

 

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ วัดวาลุการาม(วัดคลองทรายใน) หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพร่อน/ตำบลยุโป ลงพื้นที่ร่วมงานทอดผ้าป่าวัดวาลุการาม (วัดคลองทรายใน) โดยมีนางสาวรัตนา ไมสัน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ยะลา และเจ้าหน้าที่สพจ.ยะลา นายอำพล ชุมช่วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลยุโป นายปรีชา สมบูรณ์แก้ว กำนันตำบลยุโป เข้าร่วมงาน ณ วัดวาลุการาม (วัดคลองทรายใน) หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 8 times, 1 visits today)