พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลลำใหม่

 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารบริหารราชการตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวมณฑิตา หวังนุรักษ์ พัฒนากร
ผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลลำใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมี ปลัดอำเภอประจำตำบล
ลำใหม่ เจ้าหน้าที่ปกครอง หน่วยกำลังตำรวจ ทหาร ปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ ผอ.รพ.สต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ บัณฑิตอาสา อสม. และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมได้มีข้อราชการแจ้ง ดังนี้
1.รายงานความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ดำเนินการจัดเก็บแล้ว 100 %
2.รายงานความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบล จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 ครัวเรือน
3.การประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการ บอกดิน ของกรมที่ดิน
4.รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. แจ้งข่าวจาก สภอ.ลำใหม่เรื่อง การจับผู้ต้องหา ได้เมื่อคืนวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จากเหตุการณ์ลอบยิง ครู ที่บ้านปอเยาะ หมู่ 4 ตำบลลำใหม่
6. การจัดตั้ง คณะกรรมการผู้นำจิตอาสาระดับตำบล

(Visited 5 times, 1 visits today)