พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ บ้านบุดีฮิเล หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลามอบหมายให้ นางรัชนี ทิมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเตงนอก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช. พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านบุดีฮิเล ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดพื้นที่ จำนวน 1 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับพื้นที่และกำหนดแนวการขุดให้ตรงกับแบบแปลนที่กำหนดไว้ โดยมีช่างเทศบาลตำบลบุดีมาร่วมติดตามด้วย

(Visited 9 times, 1 visits today)