พช.อำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00-17:00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมมอบหมายนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference และการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบTV พช. โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 4 times, 1 visits today)