พช. เมืองยะลา ร่วมให้กำลังใจหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด 19

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ รร.ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.1 ต.บันนังสาเรง

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ลงพื้นให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งออกให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกนอกสถานที่ เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายและฉีดให้ได้ 70% ของพื้นที่ ในการนี้ได้ร่วมด้วยกับส่วนราชการในพื้นที่ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบันนังสาเรง เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล, จนท.รพ.ยะลา, จนท.สาธารณสุข อ.เมืองยะลา, รพ.สต.ในพื้นที่, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตอาสาฯ, ชรบ., อสม.,หน่วยทหาร, ตำรวจ, อส.ชคต.บันนังสาเรง และประชาชนจิตอาสา ต.บันนังสาเรง ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

(Visited 7 times, 1 visits today)