พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช.

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2564
ณ บ้านบาโงบาแด หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลามอบหมายให้ นางรัชนี ทิมแก้ว พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเตงนอก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา พช. พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านบาโงบาแดตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขนาดพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขุดในบ่อที่ 2 และปรับพื้นที่เพื่อที่จะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ และแหล่งท่องเที่ยวของตำบล/ชุมชนต่อไป

(Visited 8 times, 1 visits today)