พช.เมืองยะลา ลงพื้นประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนพัฒนาวิถีวชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2564
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเปาะเส้งหมู่ที่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณพัฒนาการเมืองยะลา มอบให้นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเปาะเส้ง พร้อมด้วยนางสาวสุพักสิริ อินทฤกษ์ พัฒนากรผู้ประสานตำบลพร่อยลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเส้ง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(Visited 7 times, 1 visits today)