พช.เมืองยะลา ร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์ “โคก หนอง นา ตำบลพร่อน”

วันที่ 28 กันยายน 2564
 
นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นท่าต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) ร่วมต้อนรับคณะถ่ายทำวีดีทัศน์ นำโดยนายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมสนับสนุนการถ่ายทำวีดีทัศน์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีนายดือราแม ลาเต๊ะ เจ้าของแปลงต้นแบบ นพต. และนพร. อำนวยความสะดวกและร่วมในการถ่ายทำวีดิทัศน์ ณ บ้านจาหนัน หมู่ที่ 6 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 7 times, 1 visits today)