พช. เมืองยะลา ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบุดี

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านจือนือแร ตำบลบุดี

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวอาซูรา เจ๊ะอูมาพัฒนากรประจำตำบลบุดี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบุดี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มสตรีให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสตรีในตำบลบุดี และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 4 times, 1 visits today)