พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวซัยนะ บือสุ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหน้าถ้ำ ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริการฉีดวัคซีน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (DOVID – 19) พร้อมทั้งร่วมมอบสิ่งอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำ ให้ความสนใจเข้ารับบริการในครั้งนี้ จำนวน 400 ราย ณ ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

(Visited 3 times, 1 visits today)