พช.เมืองยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบุดี

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวอาซูรา เจ๊ะอูมา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบุดี เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์ดังกล่าว จำนวน 64 ราย

(Visited 7 times, 1 visits today)