พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ตรวจรับวัสดุโครงการ “Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน” บ้านบันนังลูวา หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน และนางสาวซัยนะ บือสุ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหน้าถ้ำ และเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านบันนังลูวา หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้เศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงแหล่งทุน จำนวน 25 ครัวเรือน รายการพันธุ์ไม้ ได้แก่ ต้นสะเดา 25 ต้น กระถินเทพา 46 ต้น หมาก 51 ต้น รวมจำนวน 122 ต้น โดยมีนายสะรี มะกาเจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ประธานกองทุน ฯ เป็นผู้รับมอบพันธุ์ไม้ ทั้งนี้ได้มีการติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

(Visited 16 times, 1 visits today)