พช.เมืองยะลา ทดสอบระบบการประชุมผ่านระบบ google meet รองรับการทำงาน WFH 100%

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ทดสอบระบบการประชุมผ่านระบบ google meet รองรับการทำงาน WFH 100% เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

(Visited 9 times, 1 visits today)