พช.เมืองยะลา ร่วมการประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลบันนังสาเรง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบันนังบูโย ตำบลบบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวอาซูรา เจ๊ะอูมา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง เข้าร่วมการประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลบันนังสาเรง โดยนาย อิสมะแอ แวนะไล กำนันตำบลบันนังสาเรง เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบตำบลบันนังสาเรง ปลัดอบต ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.บันนังสาเรง อีหม่าม บัณฑิตอาสาฯ เเละตัวเเทนส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงปัญหาในชุมชน เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนสภาประชาธิปไตยตำบลบันนังสาเรง และได้กำชับ ชี้แจงเกี่ยวกับมาตราการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)

(Visited 15 times, 1 visits today)