พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

พช. เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เฟส 2

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.
ณ. บ้านพักนายอำเภอเมืองยะลา

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวมณฑิตา หวังนุรักษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่พร้อมด้วยนางสาวแวลีเมาะ โตะเก็ง พัฒนากรตำบลตาเซะ/ตำบลเปาะเส้ง และนางสาวฮุสนา ฟองลมุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) ลงพื้นที่ สำรวจและติดตามความคืบหน้าโครงการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เฟส 2

(Visited 10 times, 1 visits today)