พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.”

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น.

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพร่อน/ตำบลบุดี ลงพื้นที่ติดตามการปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” แปลงนายบาสรี มะโซะ ณ บ้านนิบง หมู่ที่ 2 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 7 times, 1 visits today)