พช.เมืองยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มโอท็อป ผลงานโดดเด่นหรือตัวอย่างความสำเร็จ(ฺBest practice) ภายใต้การสนับส่งเสริมโดยกลไกประชารัฐ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นางสาวมณฑิตา หวังนุรักษ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มโอท็อป ผลงานโดดเด่นหรือตัวอย่างความสำเร็จ(ฺBest practice) ภายใต้การสนับส่งเสริมโดยกลไกประชารัฐ ประกอบด้วย 1.กลุ่มทำขนมบ้านอานาย ผู้ก่อตั้งคือ นางสาว โรฮานี กุลคีรีรัตนา 2.กลุ่มทำน้ำพริกสูตรแม่ผัว โดยมีนางสาวอรี ศักดิมาตร เป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ได้พูดคุยถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยอดขายลดลง จึงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ขายมีทางเลือกในการเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)