พช.เมืองยะลา ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับพระราชทานผ้ามัดหมี่ ลายขอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

นางกัลยดา หฤทัยวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับพระราชทานผ้ามัดหมี่ ลายขอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และได้ถวายชิ้นงานในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พร้อมพระองค์ท่านได้มีพระราชวินิจฉัย แก่กลุ่มที่เข้าถวายชิ้นงาน ดังนี้ 1.กลุ่มศรียะลาบาติก 2.กลุ่มอาดือนันบาติก 3.กลุ่มเก๋บาติก 4.กลุ่มสีมายา ผลการติดตาม 1.กลุ่มอาดือนันบาติก ได้เริ่มดำเนินการตามพระราจวินิจฉัยโดยการเพิ่มเฉดสีให้เด่น ลายหินอ่อนให้มีความชัดมากว่านี้ และการกระจายสีของชิ้นงานให้ดูและให้สีได้กระจายให้ชัดเจน 2.กลุ่มเก๋บาติกได้ดำเนินการตามพระราชวินิจฉัย ในการไล่ระดับสีเรนโบว์ และไม่ให้สีไปกองอยู่จุดใดโดยให้สีและเฉลี่ยสีให้ชัดเจน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มอยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาตามพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

(Visited 4 times, 1 visits today)