พช.เมืองยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ครั้งที่ 4/2564) ประจำเดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวอร์รูม ชั้น 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา/รอง​ ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (ครั้งที่ 4/2564) ประจำเดือนเมษายน 2564

ในการนี้ นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวเปรมวดี แก้วมณี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

(Visited 7 times, 1 visits today)