พช.เมืองยะลา ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคกหนองนาโมเดล”

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564​
เวลา​ 13.00​ น​. ณ ห้องวอร์รูม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อหารือกรอบแนวทางการกำหนดราคากลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(Visited 11 times, 1 visits today)