พช.เมือยะลา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองยะลา

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง และสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองยะลา ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564

(Visited 14 times, 1 visits today)