พช.เมืองยะลา สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล @บันนังสาเรง

@YALA เมืองน่าอยู่

พช.เมืองยะลา สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล @บันนังสาเรง

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาพร้อมด้วยนางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเมืองยะลา ณ พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 106 times, 1 visits today)