“ลุย (ต่อ) ปักหมุด TPMAP คร.ตกเกณฑ์จปฐ.ต.บันนังสาเรง”

@YALA เมืองน่าอยู่

“ลุย (ต่อ) ปักหมุด TPMAP คร.ตกเกณฑ์จปฐ.ต.บันนังสาเรง”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.- 14.30 น. นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ลงพื้นที่ ปักหมุดพิกัดครัวเรือนเกณฑ์จปฐ.ในระบบ TPMAP Logbook ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ จำนวน 11 ครัวเรือน (ครบ 100%) ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4 และ 6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 66 times, 1 visits today)